Pennun koulutus

Koiran "koulutus" tulisi aloittaa heti kun pentu tulee taloon. Ensimmäisinä päivinä tutustutaan uuteen kotiin ja selvitetään siellä perussäännöt: ruokailupaikka, missä ulko-ovi on, minne mennään pissalle jne. Tämä on myös koiran kasvatusta, joka sisältää jokapäiväistä arkielämän "koulutusta". Varsinainen koulutus kannattaa aloittaa hieman myöhemmin, kuitenkin mahdollisimman pian, koska etenkin 3-4 kk iässä pentuaikana on helppo opettaa tiettyjä perusasioita. Ns. murrosiän aikana voidaan koulutuksessa pitää kevyempi jakso kasvatustyötä kuitenkaan unohtamatta.

Ensimmäiset "koulutussessiot" tulisi tehdä rauhallisessa ja mahdollisimman häiriöttömässä paikassa - sisällä kotona tai omalla kotipihalla. Harjoitellessa uuden opettaminen tapahtuu neutraalissa ympäristössä, joka ei sisällä koiralle häiriöitä. Häiriöharjoituksiin siirrytään, kun koira osaa asian helpossa paikassa varmasti. Aloitettaessa koiran tulisi olla aluksi mahdollisimman hyvässä oppimisvireessä: ei liian väsynyt eikä liian innostunut. Jos koira on luonteeltaan erittäin energinen, kannattaa opettaminen aloittaa esim. ruokailun tai pitemmän lenkin jälkeen. Jos koira puolestaan on luonteeltaan rauhallinen, voi opettamisen tehdä ennen ruokailua tai ulkoiluhetken alkupuolella.

Ensimmäinen asia, joka koiralle opetetaan, on KONTAKTI.
 Tämä tarkoittaa sitä, että koira aktiivisesti hakee huomiota ohjaajalta esim. katsekontaktin kautta. Kontaktin perusta luodaan tekemällä kaikenlaista yhdessä koiran kanssa - ohjaajan kanssa on mukavaa! Koiraa kehutaan sen kiinnittäessä huomionsa ohjaajaan - palkkiona on huomion antaminen, yhdessäoleminen, leikki jne. Kontaktiharjoituksia tehdään erilaisissa ympäristöissä, ennen vapaaksipäästämistä, ennen ruokailua jne. Pennut oppivat yleensä kontaktinottamisen helposti, koska se liittyy niiden käyttäytymiseen emonsa kanssa (katsotaan emoa ja nuollaan emon suupieliä --> ruokaa, huomiota).

Toinen LUOKSETULO
Kun koira tietää, mitä kontaktin ottaminen ja kehuminen tarkoittavat, voidaan aloittaa erilaisten asioiden harjoittelu. Näistä yhtenä tärkeimpänä on LUOKSETULO. Luoksetuloharjoituksia voidaan tehdä kontaktiharjoitusten yhteydessä - ulkona ollessa kutsutaan koiraa ottamaan kontaktia (kasvoihin) ja palkitaan siitä. Koiran kanssa voidaan myös leikkiä ulkona "takaa-ajoleikkiä", jossa ohjaaja juoksee koiraa karkuun mutkitellen ja koiraa innostaen (ei liian lujaa aluksi, ettei koira luovuta heti) ja antaa koiran saada itsensä kiinni, jolloin koira palkitaan esim. leikkimällä ohjaajan kanssa, kehumalla sitä, rapsuttelemalla ja taputtelemalla. Takaa-ajoleikkiin voidaan liittää käskysana luoksetulolle. Luoksetuloharjoituksia voidaan tehdä myös niin, että ohjaaja leikkii koiran kanssa, avustaja vie koiran pois ja "tuo" koiran ohjaajan luo ohjaajan kutsuessa koiraa. Luoksetuloharjoituksia pitää tehdä paljon erilaisissa ympäristöissä, jotta se tulisi "varmaksi". Luoksetulossa voidaan palkkiona käyttää myös leluja ja nameja, mutta mieluiten niin, että koira aina ensin palkitaan ohjaajan kehuilla ja hyvittelyllä ja vasta sen jälkeen muilla asioilla. Luoksetulossa pitäisi olla kyse koiran tulemisesta ohjaajan luokse, ei lelujen ja namien luokse.

MALTTAMINEN on kolmas tärkeä asia koiran elämässä. 
Pennun kanssa malttia (paikallaoloa ja rauhoittumista) voidaan harjoitella esim. uloslähtiessä tai ruokaa annettaessa - koira ei saa haluamaansa asiaa ennen kuin se malttaa hetken odottaa. Malttiharjoituksista siirrytään vähitellen "oikeisiin" paikallaoloharjoituksiin, joita pitää luoksetulon tavoin harjoitella monenlaisissa paikoissa ja tilanteissa.

Koulutussessioiden tulee olla alussa lyhyitä tuokioita leikin ja muun yhdessäolon lomassa, mieluiten useampia kertoja päivässä ja koiraa motivoiden. Alussa kannattaa panostaa myös leikkimiseen, koska koiran kanssa leikkiminen on monesti erittäin tehokas palkitsemiskeino. Lisäksi leikin avulla saa koiran viritettyä oikeaan mielentilaan harjoituksissa (innostunut ja luottavainen) ja leikki tekee ihmisestä kiinnostavan koiran silmissä. Leikkiä voi joko lelun avulla (esim. saalisleikit, taisteleminen) tai ilman sitä (esim. painiminen, takaa-ajo). Jokainen koulutustuokio kannattaa aloittaa ja lopettaa yhteiseen leikkiin.

Yhteisharjoituksiin ei pennun kanssa kannata mennä, jos kontaktiharjoitukset ovat vielä aivan alussa - yhteisharjoituksien hälinä ja kaikki kiinnostavat lajitoverit vievät helposti pennun huomion pois ohjaajasta, jolloin ohjaajasta saattaa tulla makupalaa epätoivoisesti tyrkyttävä nalkuttaja. Ohjaaja voi kuitenkin mennä harjoituksiin ilman koiraa kuuntelemaan ja katselemaan kouluttajien antamia ohjeita. Harjoituksissa käydessä pitää muistaa tehdä harjoituksia vähän ja kunnolla, niin että koira varmasti tekee ne oikein ja ohjaajaan kaiken huomionsa kiinnittäen. Harjoitukset pitää aina lopettaa ennen kuin koira väsyy ja sillä on vielä hauskaa, yhteisharjoituksissa voi vaikka laittaa koiran kehän reunalle tai autoon odottelemaan ja kuuntelee itse ilman koiraa koulutusohjaajan ohjeet. Ei kannata "harjoitella koko rahan edestä", koska siinä koiran motivaatio ja keskittyminen saattavat kärsiä.

Pennun sosiaalistamista muihin koiriin voidaan harjoitella eri paikassa kuin koulutuspaikassa, voidaan lähteä esim. pentutreeniporukan kanssa yhdessä lenkille, mennä erilaisten tuttujen ja varmojen koirien kanssa leikkimään jne., jotta koira tottuisi erilaisiin koiriin ja saisi tarvitsemiaan aikuis- ja pentukontakteja. Pentuaikaan liittyy myös erilaisiin ihmisiin, ympäristöihin ja tilanteisiin tutustuminen. Pennun kanssa kannattaa käydä sekä metsässä samoilemassa että kaupungilla tutustumassa.

Rauhoittumisen opettaminen on tärkeää etenkin hieman hermostuneille koirille. Jo pennun kanssa voidaan viettää yhteisiä rauhoittumishetkiä kotona. Pennun ollessa väsynyt voidaan se pyytää lähelle lattialle makoilemaan ja samalla sitä voidaan silitellä tai hieroa rauhoittavasti. Samaa voidaan tehdä myös ulkona leikin jälkeen sekä myöhemmin koulutuskentällä. Olisi myös hyvä opettaa koira jo pienestä pitäen olemaan yksin (kotona, autossa, treenipaikalla), koska jos koiran kanssa aikoo myöhemmin kilpailla, on enemmän kuin hyvä, jos koiran voi jättää esim. autoon nukkumaan ja odottamaan vuoroaan. Tällöin pitkäkään kisapäivä ei tuota koiralle ongelmia, jos se osaa rauhoittua välillä turvallisessa paikassa.


Tutustuminen pentuun (7-8 vko)

Pennun nimi

    * kun pentu jo tulee luokse, kiinnostuu ohjaajasta, kun pennulle puhutaan
    * koiran nimi vain positiiviseen toimintaan liitettynä

Kontakti

    * kontaktiharjoitukset: koira ottaa omaehtoisesti kontaktia ohjaajaan - huomioidaan ne
    * harjoitellaan monissa paikoissa ja palkitaan eri tavoilla. Palkitsemistapoja mm. ruoka (lenkillä, ruokakuppi), hihnan irrottaminen, ulosmeno, autoonpääsy jne.
    * ei vaadita vielä kontaktia
    * ruokailu: kuppi ylhäällä -kun pentu katsoo sitä ja ohjaajaa, annetaan ruoka koiralle

Luoksetulo

    * nimen yhteydessä
    * kun pentu jo tulee kohti, sanotaan luoksetulosanaa ja pillitetään (pipipipi), kehutaan ja palkitaan

8-17 vko

"Järjestyssäännöt"

    * mitä saa tehdä ja mitä ei
    * paikat, missä saa olla ja missä ei saa olla määritellään
    * peruskäyttäytymisen määrittely
    * ollaan määrätietoisia ja varmoja omasta käytöksestä
    * ei viedä koiraa liian vaikeaan paikkaan, jossa voisi kokea liiallisia "järkytyksiä" - ohjaajan velvollisuus olla koiran turvana
       
    * rauhoittuminen ja käsittely: sylissäolo ja siinä rauhoittuminen, rauhoittuminen (kun koira on jo rauhallinen sanotaan rauhoittumiskäsky), kyljellään/selällään oleminen, "hierominen" = silittely koira läpi, kynsienleikkuu, harjaaminen, hampaat, eläinlääkärillä käyminen (palkitsemisen kautta, niin pääsee loppuelämän helpolla)

    * ruokailutavat: kuppi saadaan katsomalla (ja istumalla), kuppiin voidaan lisätä kesken kaiken lisää ruokaa, ruokarauha sallittava
    * luut, syöttäminen omasta kädestä, vaihtaminen toiseen luuhun
    * sallitut purtavat asiat: jos koira puree jotain kiellettyä, sanotaan EI ja tarjotaan vastineeksi joku purulelu

    * vieraiden tulo sisälle - tervehtimisrituaalit määritellään (miten ohjaaja itse käyttäytyy, mihin ovikellon soiminen ehdollistetaan, tervehtimispaikka)
       
    * lasten kanssa oleminen
       
    * yksinoloharjoituksia
       
    * huomiotta jättäminen kiellettyjen asioiden tekemisessä (kokeilee - ei hyötyä, ei kivaa - ei kokeile enää vs. kokeilee - keskeytetään - mielenkiinto jää ja kokeilee 
     yhä uudelleen), jos kielletty asia ei ole koiralle vaarallinen
       
    * kielto/lopettamissana = lopeta se, mitä olet tekemässä. Opetetaan, ei vain jankuteta. Vaarallisten asioiden kanssa käytetään, sen jälkeen pennun huomio 
      kiinnitetään muualle ja poistetaan vaarallinen asia.
    * pentua ei saateta kiusaukseen eli sellaiset tavarat pois, jotka vaarallisia tai pentua ei voi vahtia suhteessa niihin
       
    * kaulapantaan ja hihnaan totuttaminen
       
    * hihnassa kulkeminen - vetämättä oleminen (opetetaan heti, esim. uhrataan sille 1-2 viikkoa. Kun koira vetää, ei liikuta)
       
    * muiden koirien ja ihmisten ohittaminen; miten pennun halutaan käyttäytyvän miten se saadaan aikaan, mitä pentu haluaa ko. tilanteessa, miten palkitaan, 
      estetäänkö?
    * ei anneta lenkillä mennä muiden koirien luokse, ohitetaan ja ohitussana mukaan tilanteeseen
    * irtokoiria ei päästetä pennun luokse

Erilaiset pinnat, paikat ja asiat

    * ohjaaja pennun tukena, ei liian vaikeisiin tilanteisiin
    * erilaiset äänet
    * pintoja (liukas, kova, metalli, laatta, kalteva, ritilä...)
    * esteitä (ennen kuin pääsee syömään mennään esteen yli/ohi meneminen, luonnolliset esteet maastossa, ruuan etsiminen paperirullasta jne.), tasapainoilua 
      ja kiipeilyä turvallisissa paikoissa (piilotetaan ruokaa ja pentu saa etsiä sitä)
    * motoriikan vahvistaminen, liikuntaa pennun ehdoilla, erilaiset maastot, puiden runkojen, ojien jne. hyödyntäminen turvallisesti
    * erilaisissa paikoissa vieraileminen (kaupat, kaupunki, navetta, kellari, pimeät huoneet…)
    * ne asiat, joita tulee kokemaan tulevaisuudessakin à ehdollistetaan niihin (muut koirat ja kotieläimet, lapset, miehet/naiset…mitä elämään liittyykään)
    * auto, kulkuvälineet - pahoinvointia voi olla, koska tasapainokeskus kehittyy vasta n. 5 kk vanhalla pennulla
    * erilaisiin esineisiin tutustuminen (kovat, pehmeät, paperi, metalli, muovi, lasi…)

Nenänkäyttö

    * namien piilottaminen sisällä: paperirullat, alaskäännetyt kipot, pyyhkeen alla jne. Aluksi helposti (ettei pentu turhaudu), sitten vaikeammin ß ei välttämätöntä
    * namien piilottaminen ulkona: (tasainen maa, kevyt hanki, nurmikko, multapelto) tallatulle alueelle ripotellaan nameja, lumikasoihin nameja
    * jäljestämistekniikan opettaminen (siksak)
    * suoria lyhyitä onnistuneita jälkiä (n. 10 m) tai ruutuja
    * erilaisissa maastoissa liikkuminen, jossa tulevaisuudessakin tulee liikkumaan

Leikkiminen

    * joka päivä leikkimistä, koulutushetkiin yhdistettyinä
    * erilaisia leikkejä
    * saalisleikit ja taisteluleiki: ei ole suositeltavia noutavalle koiralle. 
    * ei koiraa stressaavasti, ei liian usein, jos koira näyttää stressaavan liikaa
    * pehmeät purupatukat, rätit, pyyhe, tennispallo
    * ollaan itse matalalla, kyykyssä, sivuttain koiraan
    * ei tuijoteta suoraan koiraa (= uhata sitä)
    * hippaleikit - ohjaaja menee koiran luota pois, hieman välttelee koiraa - koira joutuu jahtaamaan omistajaa kiinni. Ei liian vaikeaa, että menettää 
       mielenkiintonsa
    * leikkiminen muiden koirien kanssa jos koira tulee toimimaan aikuisena sellaisessa paikassa, jossa muita koiria oppii koirien kielen samalla. Ei liian isoja 
       leikkikavereita tai liian dominoivia. Ohjaaja päättää, milloin leikitään. Säädellään pääsyä leikkimään esim. pennun on ensin rauhoituttava à sitten leikkimään.
    * ei leikkimistä koirien ollessa kytkettyinä tai koulutuskentällä
    * varmat, turvalliset leikkikaverit
    * noutoleikit; pallon vieritys, sukan heittelyä
    * irrottamiskäskyn opettaminen: houkuttelun avulla helpointa, vaihtokauppa

Haku

    * liikkuminen erilaisissa maastoissa
    * erilaisten ihmisten kohtaaminen arkielämässä
    * ohjaaja menee piiloon koiraa, koira saa etsiä ohjaajan
    * ensimmäiset tuuli-ilmaisut

Kontakti

    * kontaktiharjoitukset: koira ottaa omaehtoisesti kontaktia ohjaajaan
    * harjoitellaan monissa paikoissa ja palkitaan eri tavoilla. Palkitsemistapoja mm. ruoka (lenkillä, ruokakuppi), hihnan irrottaminen, ulosmeno, autoonpääsy jne.
    * kentällä kontakti = koira keskittyy ohjaajaan sen aikaa, mitä jaksaa à palkitaan siitä
    * lyhyitä keskittyneitä harjoituksia
    * paikan valinta ja palkkion suunta määrittelee myöhemmin seuraamisen suuntia (kontaktikävelyä harrastettaessa eli ohjaaja peruuttelee, kiemurtelee ja koira 
      yrittää saada ohjaajaa kiinni. Ei opeteta jo tässä vaiheessa väärään paikkaan)

Luoksetulo

    * lyhyenmatkan luoksetuloja - ohjaaja perääntyy - koira tulee perässä - palkitaan
    * karkuunjuoksuja
    * pennun poisviemistä ohjaajan luota ja päästetään tulemaan luokse
    * lenkillä ollaan tarkkoja - ei kutsuta koiraa, jos se ei tule varmasti luokse. Jos ei tule haetaan koira
    * lenkillä mukana palkkioita, jotta saadaan tarpeeksi onnistuneita toistoja aikaan
    * vaikeissa paikoissa koira kiinni/liinassa (josta pentua ei kiskota luokse, estetään vain pääsy väärään tai vaaralliseen paikkaan)

Istuminen

    * kotona, ruokakupilla, eri tilanteissa vrt. kontakti
    * nopeus, kesto

Sivullaistuminen  tai edessäistuminen

    * ensin koiran pitää osata istua
    * sheipataan sivulle/eteen tai…
    * koira istuu valmiiksi siirrytään koiran sivulle/eteen ja palkitaan
    * kontakti sivullaistuessa/edessäistuessa
    * vaiheittainen eteneminen

Maahanmeno

    * houkuttelu
    * nopeus, kesto…
    * ei samaan aikaan kuin istumista, esim. eri viikoilla aloitetaan

Nouto

    * esineiden kantaminen
    * erilaiset esineet, niiden tutkiminen
    * kantaminen ohjaajalle
    * noutoleikit esim. tennispallolla
    * ei liikaa innostamista, ettei tule puremista

4-6(7) kk

    * Yhteistyö ohjaajan kanssa, oleminen ohjaajan kanssa
    * Motivoivasti kouluttaminen, leikkiminen
    * Temppuja
    * Ohittamisharjoituksia lenkillä
    * Sallittua purtavaa hampaiden vaihtumisen ajaksi
    * Ympäristö- ja motoriikkaharjoitukset jatkuvat kuten edelä
    * Muista näyttää riistaa tasaisesta pari krt kk
    * Noutoharjoituksiin varovaisesti tutustuminen, dami tai tennispallo
    * Useita lyhyitä harjoituksia kuten aiemminkin, ajan pidennystä vähitellen

Jälki

    * pitempiä jälkiä
    * satunnaistamista vahvistamisessa, jos sujuu jo hyvin
    * nenänkäyttöharjoituksi
    * vedä riistajälki n. 10 ja sitten 20m ja sitten 30 m.Muista onnistuneita harjoituksia
       

Haku

    * heittele koiran nähden ruohikkoon/harvaan metsikkööm tennispalloja ja anna koiran hakea 
    * laita riistaa maaston harvahkoon mäntymetsään ja anna koiran noutaa pari kertaa
    * erilaiset maastot

Leikkiminen

    * leikkiä paljon huomioiden hampaiden vaihtuminen (silloin kuten pentuna) ja kyllästyttämättä koiraa
    * jos koiralla ikenet/hampaat kipeät leikit siksi aikaa pois, muista ettei revitysleikkejä
    * ei kuormiteta koiraa leikkiessä jos huomataan merkkejä sen huonoista vaikutuksista koiraan
    * ohjaaja aloittaa ja päättää leikin
    * koira leikkii "huonosti", leikki loppuu aina silloin se oppii leikkimään kuten ohjaaja haluaa
    * leikkiminen erilaisissa paikoissa, erilaisilla alustoilla vähitellen mukaan
    * esineiden etsimistä ja leikkimistä, kun löytää esineen

Kontakti

    * edelleen kontaktiharjoituksia
    * vaikeammissa paikoissa, jos onnistuu (aloitetaan helposta ja siirrytään eteenpäin, jos koira onnistuu 80%:sti)
    * yleistäminen eli häiriöiden lisääminen koiran tason mukaan
    * lyhyitä harjoituksia onnistuen
    * palkkioiden vaihtelu kuten edellä kontaktista

Istuminen, maahameno

    * yleistäminen molemmissa
    * kestoa lisää
    * varovaisesti häiriöitä lisää
    * onnistumisprosentin oltava korkea koko ajan

Sivulla istuminen

    * oikean paikan hiominen
    * pitempi kontakti (vaihtelevasti vahvistaen)
    * yleistäminen
    * sivulletulo: houkuttelu 

Luoksetulo

    * yleistäminen
    * piiloleikit lenkillä ja sisällä
    * eteenistumisen alkeet jatkuvat

Seuraamisen alkeet

    * kontaktissa kulkeminen sitä kautta seuraamiseen tai
    * houkuttelumenetelmä tai
    * sivullaolon kautta
    * lyhyet onnistuneet pätkät (vaihteleva vahvistaminen)
    * käännöksiä sitten jos ja kun koira alkaa osata sivulletulon
    * kontaktikävelyssä kiemurtelua, siksakkia jne. ohessa

Nouto

    * kantamista enemmän
    * noutoleikkejä
    * noudon kokonaisuuden aloittaminen hampaiden vaihtumisen jälkeen (luovutus, ottaminen)


    * 8 kk -1½ v. Murrosikä

    * Vaihtelevuutta koiran luonteessa tällä kaudella
    * Itsenäistyminen
    * Sukukypsyyden kehittyminen, juoksut, astuminen (kiellettävä)
    * Ohjelmaa, jottei koiralle kerry "liikaa energiaa", jota sitten puretaan väärällä tavalla
    * Ympäristöharjoittelua jne. kuten edellä, jos koira alkaa pelkäämään odotetaan, että ei pelkää ja tutustutaan sitten yhdessä (mörkökausi), ei pakoteta 
    "voittamaan pelkoaan", koska tuskin onnistuu niin
    * Muiden koirien ohittamisharjoitusten tehostaminen, jos ongelmia - viimeistään nyt!
    * Muiden koirien kanssa leikkiminen, ei pelottavia kokemuksia siinä edelleenkään
    * Harjoittelussa voi tulla takapakkia silloin helpotetaan harjoituksia, ei opeteta uutta
    * Ollaan sinnikkäitä ja varmoja, ei hermostuta koiraan…
    * Koirassa voi olla epävarmuutta, ilmenee uhitteluna, murisemisena, pelkäämisenä tms. rauhallinen suhtautuminen itse niihin

Jälki ja haku

    * vähitellen vaikeutetaan harjoituksia molemmissa
    * jos tulee takapakkia helpotetaan harjoituksia
    * hyviä keskittymisharjoituksia

Leikkiminen

    * leikkiä koiran mukaisesti
    * riistojen/ esineiden etsiminen eli hakuruudun harjoittelua (tuuli-ilmaisuna/heittelemällä niitä tms.)
    * aivojumppaa, temppuja tms. varsinkin jos koulutuskentällä ei oikein suju

Tottelevaisuus

    * vanhojen liikkeiden hiomista, yleistämisen harjoittelua
    * uusia liikkeitä tarpeen mukaan 
    * keston pidentäminen, jos koira jaksaa keskittyä
    * jos tottelemattomuutta syyt selville ja niihin keskittyminen, ollaan määrätietoisia, tottelemattomuudella ei saavuta mitään